Thứ ba, 21/12/2021, 9:11
Lượt đọc: 704

DANH MỤC QUY TRÌNH ISO 9001-2021 THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH MỤC QUY TRÌNH ISO 9001-2021

THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

1. Xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (đối với nhà trẻ, nhóm trẻ; trường, lớp mẫu giáo, trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở, phổ thông trung học bán trú và trung tâm học tập cộng đồng)

 

2. Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

 

3. Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

 

4. Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

 

5. Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

 

6. Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

 

7. Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập (bị bãi bỏ)

 

8.Thành lập trường tiểu học công lập hoặc cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

 

9.Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

 

10. Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

 

11. Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

 

12. Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)

 

13. Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

 

14. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

 

15. Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở

 

16. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục trở lại

 

17. Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

 

18. Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

 

19. Đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã

 

20. Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

 

21. Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

 

22. Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập (bị bãi bỏ)

 

23. Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (Xem cụ thể)

 

Tác giả: Đoàn Đức Quí

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87