Chủ nhật, 14/11/2021, 10:42
Lượt đọc: 218

Một số văn bản quy phạm pháp luật mới, đề nghị các đơn vị nghiên cứu để thực hiện.

1) Thông tư 04/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về quy trình tiếp công dân. 2) Thông tư 05/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh. 3) Nghị định 04/2021/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ quy định về xử phạt trong lĩnh vực giáo dục.

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở (công lập, ngoài công lập); Thủ trưởng đơn vị trực thuộc.
Tác giả: Bạch Thị Cẩm Vân
Nguồn tin: Thanh tra Sở GD&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87