Thứ ba, 27/4/2021, 9:34
Lượt đọc: 464

Về Thống kê cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số (kể cả dân tộc Hoa)

Thực hiện văn bản số: 1666/UBND-VP ngày 23/4/2021 Về Thống kê cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số (kể cả dân tộc Hoa), Phòng Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị các đơn vị thực hiện báo theo mẫu đính kèm và gửi email về thầy Quí DoanDucQui@hcm.edu.vn (chuyên viên Phòng GD&ĐT ). Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn vui lòng liên hệ thầy Quí: DoanDucQui@hcm.edu.vn, điện thoại: 0918225951
Tác giả: Đoàn Đức Quí

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87