Thứ sáu, 30/4/2021, 15:36
Lượt đọc: 677

Về khai báo y tế trong kỳ nghĩ lễ 30/4 và 01/5 năm 2021

Kính gửi Thủ trưởng các đơn vị

Kính đề nghị các đơn vị triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị mình thực hiện khai báo y tế ĐỒNG THỜI QUA 2 ỨNG DỤNG

1. Qua ứng dụng Ncovi (của Cục Tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông)

2. Trực tiếp tại đây:  ( Link chia sẽ  https://forms.office.com/r/s1JLSC0QDJ)

 

 

 

Tác giả: Đoàn Đức Quí

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87