Thứ ba, 20/4/2021, 14:53
Lượt đọc: 350

THÔNG BÁO Về hưởng ứng, tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

Tác giả: Đoàn Đức Quí
Nguồn tin: Nguyễn Phương Đại

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87