Thứ ba, 6/4/2021, 10:28
Lượt đọc: 240

THÔNG BÁO PHỐI HỢP V/v tham gia Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân; tìm hiểu các nhiệm kỳ Đại quốc hội đại biểu Phụ nữ Thành phố trên Trang tin điện tử Hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh

V/v tham gia Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân; tìm hiểu các nhiệm kỳ Đại quốc hội đại biểu Phụ nữ Thành phố trên Trang tin điện tử Hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: Đoàn Đức Quí
Nguồn tin: Nguyễn Văn Quí

Tin cùng chuyên mục

86