Thứ ba, 13/4/2021, 9:24
Lượt đọc: 1448

KHẨN: Về cung cấp bản sao QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Kính gửi Hiệu trưởng các trường (Công lập)

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo thành phố thủ Đức, Phòng Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị các trường báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo về giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất của đơn vị mình thông qua thư điện tử.

Nội dung email báo cáo:

  • Tên Trường: ...... (theo quyết định)
  • Mã định danh: ...... (theo mã do Bộ cấp trên hệ thống CSDL ngành)
  • Số hiệu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: ....... Ngày tháng năm cấp:.........

(đính kèm bản Scan, Nếu chưa có giấy chứng nhận nhập "CHƯA CÓ" và bỏ trống ngày tháng năm cấp)

  • Họ tên người báo cáo:......... Chức vụ:........ Số ĐT liên lạc: ........

Gửi email về: DoanDucQui@hcm.edu.vn pgddt.tpthuduc@tphcm.gov.vn

Thời hạn: trước 13h00 ngày 14.04.2021

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vui lòng gọi 0918225951 (ông Đoàn Đức Quí, Chuyên viên Phòng GD&ĐT)

Tác giả: Đoàn Đức Quí

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87