Cập nhật : 15:38 Thứ ba, 1/6/2021
Lượt đọc: 216

Về thành lập Tổ An toàn Covid-19 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Thủ Đức.

Số/Ký hiệu: 911/GDĐT
Ngày ban hành: 1/6/2021
Ngày có hiệu lực: 1/6/2021
Người ký: Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 911-pgddt-ve-thanh-lap-to-an-toan-covid-16-21_162021154037.pdf
File thứ 2: 911-cv-thanh-lap-to-an-toan-covid-truong-hoc-1-6-21_162021154037.docx
Nội dung:

87