Cập nhật : 15:46 Thứ tư, 25/5/2022
Lượt đọc: 157

750. Về việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho người dân trên địa bàn thành phố Thủ Đức.

Số/Ký hiệu: 750
Ngày ban hành: 25/5/2022
Ngày có hiệu lực: 25/5/2022
Người ký: Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Kính gửi: Thủ trưởng các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
File đính kèm:
File thứ 1: 750-cv-tiem-vacxin-lieu-nhac-lai-lan-2-mui-4pdf_2552022155056.pdf
File thứ 2: 223-kh-ubnd-td-tiem-mui-4_2552022155056.pdf
Nội dung:

87