Cập nhật : 9:13 Thứ năm, 6/1/2022
Lượt đọc: 191

06. Về tăng cường các biện pháp phòng, chống Covid-19 trước biến chủng mới (Omicron).

Số/Ký hiệu: 06/GDĐT
Ngày ban hành: 5/1/2022
Ngày có hiệu lực: 5/1/2022
Người ký: Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Kính gửi: Thủ trưởng các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở (công lập, ngoài công lập); Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
File đính kèm:
File thứ 1: 06-ve-tang-cuong-cac-bien-phap-phong-chong-dich-bien-chung-omicron_6120229171.pdf
File thứ 2: phu-luc-1-nguoi-dan-huong-dan-ver341202291837_6120229171.pdf
File thứ 3: phu-luc-2-truong-hoc-huong-dan-ver341202291837_6120229171.pdf
Nội dung:

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87