Trưởng Phòng

Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên
Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên

Trình độ :Thạc sĩ

Vị trí công tác: Phụ trách chung

Email liên lạc: ntvnguyen@hcm.edu.vn

Phó Trưởng phòng

Kiều Mỹ Chi
Kiều Mỹ Chi

Trình độ :Thạc sĩ

Vị trí công tác: Phục trách Khu Vực 1

Email liên lạc: MyChi.Q2.tphcm@moet.edu.vn

Chịu trách nhiệm điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của công tác Giáo dục và Đào tạo tại khu vực 1, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Trưởng phòng và Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức về nhiệm vụ được phân công. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: - Công tác Giáo dục Mầm non tại KV1; - Công tác xây dựng trường Chuẩn quốc gia, trường Tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế; công tác kiểm định chất lượng giáo dục bậc Mầm non KV1; - Công tác giáo dục hòa nhập - giáo dục trẻ khuyết tật; - Công tác Bán trú, Y tế học đường và Bảo hiểm y tế học sinh, An toàn trường học; Phụ trách quản lý giáo dục các phường: Bình Trưng Đông, An Phú, Thảo Điền, An Khánh.
NGUYỄN THỊ THU HIỀN
NGUYỄN THỊ THU HIỀN

Trình độ :Thạc sĩ

Vị trí công tác: Phục trách Khu Vực 2

Chịu trách nhiệm điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của công tác Giáo dục và Đào tạo tại khu vực 2, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Trưởng phòng và Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức về nhiệm vụ được phân công. - Công tác Giáo dục Tiểu học KV2; - Công tác xây dựng trường Chuẩn quốc gia, trường Tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế; công tác kiểm định chất lượng giáo dục bậc Tiểu học KV2; - Phụ trách Trường Bồi Dưỡng Giáo dục KV2. - Công tác Chính trị tư tưởng; - Công tác triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (bậc tiểu học); - Công tác liên kết, đào tạo bồi dưỡng; - Quản lý công tác giáo dục kỹ năng sống; Phụ trách quản lý giáo dục các phường: Trường Thọ (nhà ở), Phước Long A, Phước Bình.
NGUYỄN VĂN QUÍ
NGUYỄN VĂN QUÍ

Trình độ :Thạc sĩ

Email liên lạc: nvqui.q9@tphcm.gov.vn

- Công tác Giáo dục Trung học KV2; - Công tác xây dựng trường Chuẩn quốc gia, trường Tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế; công tác kiểm định chất lượng giáo dục bậc THCS KV2; - Công tác triển khai, thực hiện đề án dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2019 – 2025 (QĐ 2769); Chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh của Mầm non, Tiểu học và THCS; - Công tác Phổ cập Giáo dục - xóa mù chữ; công tác phối hợp với TTGDNN- GDTT; Phụ trách quản lý giáo dục các phường: Tân Phú (nhà ở), Trường Thạnh, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B.
PHAN THỊ KIM DUYÊN
PHAN THỊ KIM DUYÊN

Trình độ :Cử Nhân

Email liên lạc: ptkduyen.q9@tphcm.gov.vn

- Công tác Giáo dục Mầm non tại KV2; - Công tác xây dựng trường Chuẩn quốc gia, trường Tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế; công tác kiểm định chất lượng giáo dục bậc Mầm non KV2; - Hỗ trợ hoạt động của Hội chữ thập đỏ. - Hỗ trợ hoạt động trung tâm học tập cộng đồng, - Công tác; phòng chống AIDS, ma túy, tệ nạn trong trường học; Phụ trách quản lý giáo dục các phường: Long Thạnh Mỹ (nhà ở), Long Bình, Long Phước, Long Trường
Dương Hoàng Tuấn
Dương Hoàng Tuấn

Trình độ :Cử nhân

Vị trí công tác: Phụ trách Khu vực 3

Email liên lạc: dhtuan.thuduc@tphcm.gov.vn; tuanht2102@yahoo.com

Chịu trách nhiệm điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của công tác Giáo dục và Đào tạo tại khu vực 3, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Trưởng phòng và Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức về nhiệm vụ được phân công. - Công tác Giáo dục Tiểu học KV3; - Công tác xây dựng trường Chuẩn quốc gia, trường Tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế; công tác kiểm định chất lượng giáo dục bậc Tiểu học KV3; - Phụ trách Trường Bồi Dưỡng Giáo dục KV3. - Công tác Phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm; - Công tác Pháp chế - giáo dục pháp luật; Quốc phòng -An ninh; - Công tác xã hội hóa giáo dục; xây dựng xã hội học tập, khuyến học và khuyến tài - Hỗ trợ hoạt động của Hội Khuyến học; Hội Cựu giáo chức. Phụ trách quản lý giáo dục các phường: Hiệp Phú, Linh Chiểu, Linh Tây, Phước Long B.
Triệu Tuyết Mai
Triệu Tuyết Mai

Trình độ :Cử nhân

Vị trí công tác: Khu vực 3

Email liên lạc: ttmai.thuduc@tphcm.gov.vn; tuyetmaipgd@yahoo.com.vn

- Công tác Giáo dục Mầm non tại KV3; - Công tác xây dựng trường Chuẩn quốc gia, trường Tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế; công tác kiểm định chất lượng giáo dục bậc Mầm non KV3; - Chương trình Sữa học đường; - Công tác phòng chống thiên tai, bão lụt; phòng chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn; Phụ trách quản lý giáo dục các phường: Tam Bình (nhà ở), Bình Chiểu, Hiệp Bình Phước
Lê Thị Xinh
Lê Thị Xinh

Trình độ :Cử nhân

Vị trí công tác: Khu vực 3

Email liên lạc: ltxinh.thuduc@tphcm.gov.vn; xinh.pgd140915@gmail.com

- Công tác Giáo dục Tiểu học KV3; - Công tác xây dựng trường Chuẩn quốc gia, trường Tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế; công tác kiểm định chất lượng giáo dục bậc Tiểu học KV3; - Công tác giáo dục thể chất - văn thể mỹ; Hoạt động Đoàn – Đội; An toàn giao thông; Phổ cập bơi cho học sinh; - Công tác xây dựng đơn vị văn hóa; công tác Bình đẳng giới – Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Giáo dục. Phụ trách quản lý giáo dục các phường: Bình Thọ, Hiệp Bình Chánh, Linh Đông
Nguyễn Anh Phong
Nguyễn Anh Phong

Trình độ :Thạc sĩ

Vị trí công tác: Khu vực 3

Email liên lạc: naphong.thuduc@tphcm.gov.vn; phong0102@gmail.com

- Công tác Giáo dục Trung học KV3; - Công tác xây dựng trường Chuẩn quốc gia, trường Tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế; công tác kiểm định chất lượng giáo dục bậc THCS KV3; - Công tác Thống kê; Thư viện – Thiết bị; - Công tác Cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin; - Công tác triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (bậc THCS); Phụ trách quản lý giáo dục các phường: Linh Xuân, Linh Trung, Tam Phú