Thứ sáu, 27/8/2021, 19:9
Lượt đọc: 152

BÁO CÁO VỀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN VÀ QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ (9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021)

Tác giả: Đoàn Đức Quí
Nguồn tin: Nguyễn Phương Đại

87