Thứ năm, 19/8/2021, 17:11
Lượt đọc: 114

BÁO CÁO SỐ LIỆU CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ - QUÝ III NĂM 2021 (tính từ 01/6/2021 - 31/8/2021)

Tác giả: admin

164