Có 161 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Quyết định Về ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; trung tâm ngoại ngữ, tin học; cơ sở giáo dục, đơn vị hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 3588-qdsigned_25102021102357.pdf
3588/QĐ-BCĐHệ thống văn bảnĐoàn Đức Quí25-10-2021
2 Về hướng dẫn tuyên truyền, cổ động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam – 09/11
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1379hu1_22102021165747.PDF
File thứ 2: 1379hu1_22102021165747.DOC
1379/GDĐTHệ thống văn bảnĐoàn Đức Quí22-10-2021
3 Về công tác giáo dục An toàn giao thông bậc THCS năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1369_22102021163748.pdf
File thứ 2: 1369-cv-ve-atgt-2021_22102021163748.docx
1369/GDĐTHệ thống văn bảnĐoàn Đức Quí22-10-2021
4 QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thủ Đức
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 4780-qd-bcdsigned-quy-che-pctt_19102021145349.pdf
4780/QĐ-BCHHệ thống văn bảnĐoàn Đức Quí19-10-2021
5 KẾ HOẠCH Công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 của Ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1362_15102021162756.pdf
File thứ 2: 1362-kh-cong-tac-dam-bao-pc-dich-nh-21-22c-chi_15102021162756.doc
1362/KH-GDĐTHệ thống văn bảnĐoàn Đức Quí15-10-2021
6 Về thực hiện Chương trình Tiếng Anh Tích hợp trong năm học 2021-2022 đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Thủ Đức
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1357-tath_15102021162531.pdf
File thứ 2: 1357-file20211014090410hddaytichhop20212022pgd_15102021162531.docx
File thứ 3: 2709-111021signed_15102021162531.pdf
1357/GDĐTHệ thống văn bảnĐoàn Đức Quí15-10-2021
7 Về việc triển khai báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1354-thong-ke-ky-dau-nam-2021-2022_14102021151055.pdf
File thứ 2: 1354-vb-trien-khai-bc-tk-dau-nam-2021-2022_14102021151055.docx
1354/GDĐTHệ thống văn bảnĐoàn Đức Quí14-10-2021
8 NGHỊ QUYẾT Ban hành Quy định tạm thời "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nq28-cp_13102021141645.pdf
128/NQ-CPHệ thống văn bảnĐoàn Đức Quí13-10-2021
9 Về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1339-pgd-tptd-huongdanthidua-dau-nh-20212022_1110202117465.doc
File thứ 2: 1339-phu-luc-dang-ky-thi-dua-nh-2021-2022_11102021174735.rar
File thứ 3: 1339-hd-thi-dua-nh-2021-2022_11102021174735.pdf
File thứ 4: ubnd-td-tb-chia-khoi-td-448-tb-ubndsigned_11102021174735.pdf
1339/GDĐTHệ thống văn bảnĐOÀN ĐỨC QUI11-10-2021
10 Về thực hiện phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1326_7102021213723.pdf
File thứ 2: 1326-gddt-07-10-2021phu-cap-tham-nien-2021_7102021213723.doc
File thứ 3: 1326-mau-pctn92021_7102021213723.xls
1326/GDĐTHệ thống văn bảnĐoàn Đức Quí07-10-2021
11 Về việc thực hiện hồ sơ đề nghị giải quyết nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1325_7102021213527.pdf
File thứ 2: 1325-gddt-07102021cv-nghi-huu-doi-voi-cong-chuc-vien-chuc-nhan-vien_7102021213527.doc
1325/GDĐTHệ thống văn bảnĐoàn Đức Quí07-10-2021
12 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra Tháng 10 năm 2021 tại các trường Trung học cơ sở
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: chinh-thuc-bien-ban-kiem-tra-chuyen-de-thang-10-nam-2021_6102021154658.docx
File thứ 2: 1295-quyet-dinh-kiem-tra-chuyen-de-thang-10-2021_6102021154659.docx
File thứ 3: 1295-quyet-dinh-ban-hanh-kh-kiem-tra-cd-thang-10-2021_6102021154659.pdf
File thứ 4: ke-hoach-kiem-tra-chuyen-de-thang-10-2021_6102021154659.doc
1295/QĐ-GDĐTHệ thống văn bảnĐoàn Đức Quí06-10-2021
13 Về hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Dịch Covid-19
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 6210-ubndsigned_6102021113030.pdf
6210/UBND-KHCNHệ thống văn bảnĐoàn Đức Quí06-10-2021
14 V/v hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá chất lượng giáo dục năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1315.pdf
File thứ 2: 1315 Huongdan kdclgd 2021-2022-Pgd.doc
1315/GDĐTHệ thống văn bảnĐoàn Đức Quí05-10-2021
15 Về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv-1313-kiem-soat-dieu-chinh-pc-covid-va-phat-trien-kinh-te-xa-hoi_410202117833.doc
File thứ 2: cv-1313-ngay-4-10-21-pgd_410202117833.pdf
1313/GDĐTHệ thống văn bảnĐoàn Đức Quí04-10-2021
12345678910...>>

Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành Phố Thủ Đức

địa chỉ: 168 Trương Văn Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh