Cập nhật : 11:21 Thứ hai, 9/5/2022
Lượt đọc: 240

624. Về tổ chức Lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh các lớp cuối cấp năm học 2021–2022.

Số/Ký hiệu: 624
Ngày ban hành: 9/5/2022
Ngày có hiệu lực: 9/5/2022
Người ký: Nguyễn Thị Thu Hiền
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Kính gửi: Thủ trưởng các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở (công lập, ngoài công lập); Thủ trưởng đơn vị trực thuộc.
File đính kèm:
File thứ 1: 624-to-chuc-le-tri-an-truong-thanh-hs-cuoi-cap-2021-2022_952022112411.pdf
File thứ 2: tri-an-va-truong-thanh-hs-cuoi-cap-2021-2022_952022112411.docx
Nội dung:

87