Cập nhật : 13:31 Thứ sáu, 29/4/2022
Lượt đọc: 99

574. Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra đánh giá công nhận hồ sơ học vụ, thiết bị - thực hành thí nghiệm và thư viện trường học năm học 2021-2022 (bậc Trung học cơ sở)

Số/Ký hiệu: 574
Ngày ban hành: 28/4/2022
Ngày có hiệu lực: 28/4/2022
Người ký: Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở (công lập, ngoài công lập).
File đính kèm:
File thứ 1: 574-quyet-dinh-kiem-tra-thu-vien-thiet-bi-thcs-2021-2022_2942022133359.pdf
File thứ 2: quyet-dinh-kiem-tra-thu-vien-thiet-bi-thcs-2021-2022_2942022133359.docx
Nội dung:

87