Cập nhật : 15:35 Thứ tư, 20/4/2022
Lượt đọc: 190

535. Về tham gia Lễ phát động và Giải chạy dành cho học sinh, sinh viên "S-Race 2022".

Số/Ký hiệu: 535
Ngày ban hành: 20/4/2022
Ngày có hiệu lực: 20/4/2022
Người ký: Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở (công lập, ngoài công lập).c thuộc.
File đính kèm:
File thứ 1: 535-ve-tham-gia-le-phat-dong-va-giai-chay-s-race-2022_2042022154058.pdf
File thứ 2: 1-ve-tham-gia-giai-chay-s-race-2022_2042022154058.docx
File thứ 3: huong-dan-vdv-sr22-tphcm-0001_2042022154058.jpg
File thứ 4: huong-dan-vdv-sr22-tphcm-0002_2042022154058.jpg
File thứ 5: huong-dan-vdv-sr22-tphcm-0003_2042022154058.jpg
File thứ 6: huong-dan-vdv-sr22-tphcm-0004_2042022154058.jpg
Nội dung:

87