Cập nhật : 11:15 Thứ năm, 28/4/2022
Lượt đọc: 180

525. Về việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa cho học sinh.

Số/Ký hiệu: 525
Ngày ban hành: 19/4/2022
Ngày có hiệu lực: 19/4/2022
Người ký: Nguyễn Thị Thu Hiền
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Kính gửi: Thủ trưởng các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở (công lập, ngoài công lập); Thủ trưởng đơn vị trực thuộc.
File đính kèm:
File thứ 1: 525pgdtptd-trien-khai-to-chuc-hoat-dong-giao-duc-ngoai-gio-chinh-khoa_2842022111921.pdf
File thứ 2: pgdtptd-trien-khai-ve-viec-to-chuc-cac-hoat-dong-ngoai-gio-chinh-khoa-2022_2842022111921.docx
File thứ 3: 10pgdtptd-chan-chinh-cong-tac-ngoai-gio-chinh-khoa_2842022111921.pdf
Nội dung:

87