Cập nhật : 8:57 Thứ hai, 6/12/2021
Lượt đọc: 96

1569. Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Số/Ký hiệu: 1569
Ngày ban hành: 6/12/2021
Ngày có hiệu lực: 2/12/2021
Người ký: Nguyễn Văn Quí
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Kính gửi: Thủ trưởng các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở (công lập, ngoài công lập); Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
File đính kèm:
File thứ 1: 1569-ke-hoach-thuc-hien-van-hoa-doc-giai-doan-2021-2025-dinh_61220219611.pdf
File thứ 2: ban-chinh-ke-hoach-thuc-hien-van-hoa-doc_61220219611.docx
Nội dung:

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87