Khu vực 1 (Quận 2 cũ)

STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệpttktthhnq2https://ttktthhnq2.hcm.edu.vn19
2 Giáo dục chuyên Biệt Thảo Điềngdchuyenbietthaodienq2https://gdchuyenbietthaodienq2.hcm.edu.vn0
3 Trường bồi dưỡng giáo dụcbdgdq2https://bdgdq2.hcm.edu.vn0

Khu vực 2 (Quận 9 cũ)

STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 Trường bồi dưỡng Giáo dụcbdgdq9https://bdgdq9.hcm.edu.vn92
2 Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệpttktthhnq9https://ttktthhnq9.hcm.edu.vn8

Khu vực 3 (Quận Thủ Đức cũ)

STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Thủ Đứcttktthhnthuduchttps://ttktthhnthuduc.hcm.edu.vn3
2 Trường bồi dưỡng giáo dụcbdgdthuduchttps://bdgdthuduc.hcm.edu.vn0

87